Indoor Dome Cover PANASONIC WV-Q160C

– Surface Ceiling Clear Mount Bracket for WV-S6130.

– This ceiling mount bracket is exclusively designed to mount the network camera.

– The network camera shall be mounted on this bracket after mounting this bracket on a ceiling.

– Clear dome cover.

Đánh giá Indoor Dome Cover PANASONIC WV-Q160C

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Indoor Dome Cover PANASONIC WV-Q160C
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào