Chuyển đổi giữa hai dòng Cisco Catalyst 2960-X/XR and 9200 Series ( Thông báo thay đổi mã sản phẩm )

31/07/2020238 lượt xem

Chuyển đổi giữa hai dòng Cisco Catalyst 2960-X/XR and 9200 Series ( Thông báo thay đổi mã sản phẩm )

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
2960-X PIDs 9200 PIDs Short Description
WS-C2960X-24TD-L
WS-C2960X-24TS-L
WS-C2960X-24TS-LL
C9200L-24T-4X
C9200L-24T-4G
Cisco Catalyst 9200 24 port data only switch
WS-C2960X-24PD-L
WS-C2960X-24PS-L
WS-C2960X-24PSQ-L
C9200L-24P-4X
C9200L-24P-4G
Cisco Catalyst 9200 24 port PoE+ switch
WS-C2960X-48TD-L
WS-C2960X-48-TS-L
WS-C2960X-48TS-LL
C9200L-48T-4X
C9200L-48T-4G
Cisco Catalyst 9200 48 port data only switch
WS-C2960X-48FPD-L
WS-C2960X-48LPD-L
WS-C2960X-48FPS-L
WS-C2960X-48LPS-L
C9200L-48P-4X
C9200L-48P-4G
Cisco Catalyst 9200 48 port PoE+ switch
WS-C2960XR-24TD-I
WS-C2960XR-24TS-I
C9200-24T Cisco Catalyst 9200 24 port data only switch
WS-C2960XR-24PD-I
WS-C2960XR-24PS-I
C9200-24P Cisco Catalyst 9200 24 port PoE+ switch
WS-C2960XR-48TD-I
WS-C2960XR-48TS-I
C9200-48T Cisco Catalyst 9200 48 port data only switch
WS-C2960XR-48FPD-I
WS-C2960XR-48LPD-I
WS-C2960XR-48FPS-I
WS-C2960XR-48-LPS-I
C9200-48P Cisco Catalyst 9200 48 port PoE+ switch