Adapter cấp nguồn qua mạng PoE Injector TP-Link TL-POE150S

– IEE 802.3af

– Tự động xác định các như cầu năng lượng khi cần thiết

– Cắm vào và sử dụng, không đòi hỏi cấu hình

– IEEE 802.3af