ASA-IC-6GE-SFP-C Cisco ASA 5545-X/5555-X 6 Port GE SFP Interface Card

Cisco ASA-IC-6GE-SFP-C ASA Interface Card with 6 SFP GE data ports (SX, LH, and LX) for ASA 5545-X and ASA 5555-X
Cisco ASA-IC-6GE-SFP-C cung cấp 6 cổng SFP GE data ports (SX, LH, and LX) để nâng cấp cho các dòng Firewall Cisco ASA 5545-X và ASA 5555-X
Mã sản phẩm: ASA-IC-6GE-SFP-C

Đánh giá ASA-IC-6GE-SFP-C Cisco ASA 5545-X/5555-X 6 Port GE SFP Interface Card

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá ASA-IC-6GE-SFP-C Cisco ASA 5545-X/5555-X 6 Port GE SFP Interface Card
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào