BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC SMX3000RMHV2UNC

APC Smart-UPS X, Line
Interactive, 3kVA, Rack/tower
convertible 2U, 208V-230V, 8x
C13+1x C19 IEC, Network card,
Extended runtime