BỘ LƯU ĐIỆN UPS VERTIV EDGE-1000IMT

Vertiv™ Edge UPS là dòng bộ nguồn UPS sóng hình sin tương tác có độ tin cậy cao, hiệu quả và linh hoạt. Vertiv Edge UPS có nhiều model khác nhau, từ 500VA đến 3000VA ở dạng 1U, 2U, 3U, dạng tháp mini, tháp giá đỡ và dạng giá đỡ (tùy thuộc vào kiểu máy). Với PF cao 0,9, các ổ cắm có thể điều khiển và các tùy chọn thời gian chạy kéo dài, Vertiv Edge UPS là sự lựa chọn tiết kiệm chi phí để bảo vệ máy chủ và thiết bị mạng trong các ứng dụng CNTT phân tán và Edge IT.