BỘ LƯU ĐIỆN UPS VERTIV EDGELI-2200IRT2U

UPS tương tác dòng Lithium-Ion Vertiv™ Edge cung cấp cả khả năng điều hòa nguồn điện và pin dự phòng cho các thiết bị CNTT quan trọng như máy chủ và thiết bị mạng. Đồng thời bảo vệ thiết bị khỏi nhiều biến động nguồn điện và tự động chuyển sang dùng pin dự phòng khi phát hiện mất điện và cung cấp hệ số công suất đầu ra (PF) 0,9 với thời gian truyền tải dưới 6 mili giây để đảm bảo tài sản quan trọng nhất của bạn được bảo vệ. UPS Vertiv Edge Lithium-Ion có công suất từ 1500VA đến 3000VA.