CISCO1941/K9 Cisco 1941 Integrated Services Router

CISCO1941/K9 Cisco 1941 Router with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 1 ISM slot, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base

✓ Mã sản phẩm: CISCO1941/K9

Đánh giá CISCO1941/K9 Cisco 1941 Integrated Services Router

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CISCO1941/K9 Cisco 1941 Integrated Services Router
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào