Firewall 01-SSC-0222 SonicWALL Secure Upgrade Plus 2 Year

01-SSC-0222 Firewall Sonicwall kèm License Secure Upgrade Plus 2 năm với gói bảo mật nâng cao bao gồm chống lại các mối đe dọa nâng cao, chống vi rút, chống phần mềm gián điệp, ngăn chặn xâm nhập, dịch vụ tưởng lửa ứng dụng, lọc nội dung chống thư rác đem lại giải pháp mạng toàn diện cho hệ thống mạng.
✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0222