Firewwall SonicWall 02-SSC-0600 With Secure Upgrade Plus 2 year

Thiết bị tường lửa Firewall Sonicwall 02-SSC-0600 PoE được tích hợp License Secure Upgrade Plus 2 năm hỗ trợ gói nâng cấp thiết bị cũ cho khách hàng đủ điều kiện và khách hàng tiềm năng với mức chiết khấu cao.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-0600