FPR4140-AMP-K9 Cisco Firepower 4140 AMP Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR4140-AMP-K9 Cisco Firepower 4140 AMP Appliance, 1U, 2 x Network Module Bays, Firepower 4110 Threat Defense Chassis

Mã sản phẩm: FPR4140-AMP-K9

Đánh giá FPR4140-AMP-K9 Cisco Firepower 4140 AMP Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá FPR4140-AMP-K9 Cisco Firepower 4140 AMP Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào