JL083A Aruba 3810M/2930M 4 Port 100M/1G/10G SFP+ MACsec Module

 JL083A Aruba 3810M/2930M 4 Port 100M/1G/10G SFP+ MACsec Module, sử dụng cho dòng switch Aruba 3810M và 2930M series chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: JL083A