JL630A Module Quạt Aruba 8325-32C Front-to-Back Fan

Module quạt Aruba 8325-32C JL630A dùng cho dòng switch 8325 series, hướng gió trước ra sau, hàng chính hãng giá tốt

✓ Mã sản phẩm: JL630A