N55-PDC-750W= Cisco Nexus 5500 750W DC Power Supply

Bộ nguồn Cisco N55-PDC-750W= D/C, -40 to -72VDC, 750W luồng gió thổi từ trước ra sau thay thế cho switch Nexus 5548P/5548UP.

✓ Mã sản phẩm: N55-PDC-750W=