N9K-C9504-FM-E= Cisco Nexus 9500 4-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (100G flows) (Spare)

Cisco Nexus 9500 cloud-scale fabric module N9K-C9504-FM-E= 4-slot 800Gbps (100G flows), spare

✓ Mã sản phẩm: N9K-C9504-FM-E=

Đánh giá N9K-C9504-FM-E= Cisco Nexus 9500 4-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (100G flows) (Spare)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-C9504-FM-E= Cisco Nexus 9500 4-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (100G flows) (Spare)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào