Palo Alto Networks PA-5260

0

  • Interfaces: 100/1000/10G Cu (4), 1G/10G SFP/SFP+ (16), 40G/100G QSFP28 (4)
  • Firewall throughput: 65 Gbps
  • Threat Prevention throughput: 36 Gbps
  • IPsec VPN throughput: 28 Gbps
  • Disk drives: System: 240 GB SSD, RAID1 | Log: 2 TB HDD, RAID1

Xem hình ảnh 3D