SonicWall 01-SSC-0504 TZ400 Bundle Secure Upgrade Plus 2 Year

Firewall SonicWall 01-SSC-0504 TZ400 Bundle Secure Upgrade Plus 2 Year. Firewall SonicWall 01-SSC-0504 Có cấu hình CPU 800MHz 4 cores, 7 cổng kết nối mạng 1 GbE interfaces, 1 GB RAM, 64 MB Flash.

✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0504