SRX345-SYS-JB Juniper SRX345 Services Gateway, Junos Software Base.

Juniper SRX345 series Services Gateway SRX345-SYS-JB includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching).

✓ Mã sản phẩm: SRX345-SYS-JB

Đánh giá SRX345-SYS-JB Juniper SRX345 Services Gateway, Junos Software Base.

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá SRX345-SYS-JB Juniper SRX345 Services Gateway, Junos Software Base.
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào