Switch Cisco Nexus N5696-B-24Q 5696Q Chassis 24 x 40GE Ports

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N5696-B-24Q (N5696 B 24Q) 5696Q chassis 24 x 40GE Ports/FCoE Bundle; 6PSU, 4 FAN (2 LEMs)

✓ Mã sản phẩm: N5696-B-24Q