Switch Cisco Nexus N5K-C56128P= 48 SFP+ 4 QSFP+ Fixed Ports

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N5K-C56128P= (N5K C56128P=) 2RU, 48x 10-Gbps SFP+, 4 x 40G QSFP+ Fixed Ports (Base) spare

✓ Mã sản phẩm: N5K-C56128P=