WS-C2960L-SM-48TQ Cisco Catalyst 2960L Smart Managed 48 Ports GigE, 4x10G Uplink

Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-SM-48TQ Catalyst 2960L Smart Managed Switches 48 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite

✓ Mã sản phẩm: WS-C2960L-SM-48TQ