Thông báo EOL các dòng sản phẩm Juniper Networks

Thông báo EOL các dòng sản phẩm Juniper Networks.

EOL Model Number Replacement Model Number
SRX-MP-1SFP-GE NA
SRX110-RMK NA
SRX110-WALL-KIT NA
SRX110H2-VA SRX320
SRX210-PWR-60W-US NA
SRX210-PWR2-150W-US NA
SRX210-RMK NA
SRX210-WALL-KIT NA
SRX210HE2-POE-TAA SRX320-POE
SRX210HE2-TAA SRX320
SRX220-PWR-200W-US NA
SRX220-PWR-60W-US NA
SRX220-RMK NA
SRX220-WALL-KIT NA
SRX220H2 SRX320
SRX220H2-POE SRX320-POE
SRX240-FILT-01 NA
SRX240H2-DC-TAA SRX345-DC
SRX240H2-POE-TAA SRX550-645AP-M
SRX240H2-TAA SRX340-TAA
SRX550-645AP SRX550-645AP-M
SRX550-645AP-TAA SRX550-645AP-M-TAA
SRX550-645DP SRX550-645DP-M
SRX550-645DP-TAA SRX550-645DP-M-TAA
SRX550-CHAS SRX550-CHAS-M
SRX600-2GBDRAM-D NA
SRX600-SRE6H SRX1500
SRX650-CHAS SRX1500-CHAS
SRX650-FAN-01 NA
SRX650-FILT-01 NA
SRX650B-SRE6-645AP-TAA SRX1500-AC-TAA
CBA850LP3-EU SRX-MP-LTE-AA
CBA850LPE-VZ SRX-MP-LTE-AE
CBA850 NA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *