02-SSC-1819 SonicWall SOHO 250 Secure Upgrade Plus 3 Year

Thiết bị tường lửa 02-SSC-1819 SonicWall SOHO 250 Secure Upgrade Plus 3 Year. FireWall SOHO 02-SSC-1819 tích hợp gói Bundle upgrade hỗ trợ nâng cấp phần cứng, phần mềm của SonicWall trong thời hạn 3 năm giúp thiết bị thích ứng với các thay đổi trong hệ thống mạng hiện đại.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-1819