Checkpoint firewall Quantum 16600 Hyperscale Security Gateway for Maestro

Thiết bị tường lửa Checkpoint CPAP-SG16600-HS-MHS-SNBT Hyperscale Maestro 1x Sync 10/100/1000 Base-T port, 2x 100 GbE QSFP28 ports, RJ45 và USB Type-C console port, 10/100/1000 Base-T và Lights-out Management port, 2x USB 3.0 ports, 1x 480GB SSD, 128 GB RAM và nguồn dự phòng có thể thay thế nóng

Mã sản phẩm: CPAP-SG16600-HS-MHS-SNBT