02-SSC-1820 SOHO 250 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 3Y

Thiết bị tường lửa 02-SSC-1820 SonicWall SOHO 250 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 3 Year. FireWall SOHO 02-SSC-1820 tích hợp gói Bundle upgrade hỗ trợ khách hàng thân thiết của SonicWall, cung cấp 1 lộ trình nâng cấp thiết bị với chi phí ưu đãi nhất.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-1820