28-Port Web Smart Gigabit Switch DrayTek G1280

– Hỗ trợ 24 Gigabit Ethernet ports + 4 Gigabit SFP/RJ-45 combo ports.

– Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, VoIP VLAN.

– Tính năng LACP: Giúp gộp băng thông đường truyền.