8-Port Gigabit Smart Switch DrayTek Vigor G1080

– 8 port LAN Gigabit.

– Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN (tối đa 8 VLAN).

– Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền trên port 7 và 8.