ASA5545-IPS-K9 – ASA 5545-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Cisco ASA5545-IPS-K9, được thiết kế cho các văn phòng chi nhánh hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa, là một trong những tường lửa loạt thế hệ tiếp theo của Cisco ASA 5500-X với các dịch vụ Firepower

ASA5545-IPS-K9 – ASA 5545-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Mã sản phẩm: ASA5545-IPS-K9