Buck Line: Giải pháp cho ắc quy ô tô yếu từ Digitech JSC

– Điện áp đầu vào: 8 – 40V.

– Đầu ra: 5V/3A.