C1113-8PM Router Cisco ISR, 1x WAN GE/SFP Combo, 8x LAN PoE

Bộ định tuyến Cisco ISR C1113-8PM với 1x WAN GE/SFP combo ports, 8x 1G LAN ports (4x PoE, 2x PoE+), 1x G.FAST (Annex M).

✓ Mã sản phẩm: C1113-8PM