C1921VAM/K9 Cisco 1921 ISR with EHWIC for VDSL/ADSL2+ Annex M

C1921VAM/K9 (C1921VAM K9) Cisco 1921 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB USB Flash (internal) 512MB DRAM, with EHWIC-VA-DSL-M, IP Base chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: C1921VAM/K9

Đánh giá C1921VAM/K9 Cisco 1921 ISR with EHWIC for VDSL/ADSL2+ Annex M

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C1921VAM/K9 Cisco 1921 ISR with EHWIC for VDSL/ADSL2+ Annex M
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào