C2921-VSEC/K9 Cisco 2921 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC&SEC Lic,FL-CUBE10

Thiết bị định tuyến Router Cisco C2921-VSEC/K9 Cisco 2921 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC&SEC License, FL-CUBE10
✓ Mã sản phẩm: C2921-VSEC/K9