C927-4PM Cisco ISR 927 Security Router with VDSL/ADSL2+ Annex M, IP Base

Router Cisco C927-4PM ISR 927 1 WAN Port GE, 1 VADSL (Annex M), 4 LAN Port GE managed switch, security with VDSL/ADSL2+ Annex M, IP Base

✓ Mã sản phẩm: C927-4PM

Đánh giá C927-4PM Cisco ISR 927 Security Router with VDSL/ADSL2+ Annex M, IP Base

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C927-4PM Cisco ISR 927 Security Router with VDSL/ADSL2+ Annex M, IP Base
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào