Camera HD-TVI chuyên dụng trên xe 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-VC123T-ITS

– Bảo hành: 24 tháng.