CBS110-8PP-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco Business 110 Series CBS110-8PP-D-EU Switch Unmanaged Switches 8×10/100/1000 ports (4 support PoE with 32W power budget). 

CBS110-8PP-D-EU dùng nguồn DC 48V – 1.25A, không hỗ trợ quản trị, dễ dàng cài đặt phù hợp văn phòng nhỏ.