Cisco Table Microphone Micro 20 (CTS-MIC-TABL20=)

Cisco Table Microphone (CS-MIC-TABLE-J=): Balanced omni directional table microphone, boundary layer type with mini jack connector.

Compatibility with:

● Room Kit, Room Kit Plus, Room Kit Pro

● Room 55, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2

● SX10, SX20, SX80

● MX700, MX800

Đánh giá Cisco Table Microphone Micro 20 (CTS-MIC-TABL20=)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cisco Table Microphone Micro 20 (CTS-MIC-TABL20=)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào