Cisco Webex Room Kit Plus (CS-KITPLUS-K9)

Model: CS-KITPLUS-K9 Room Kit Plus w/Codec Plus, Quad Camera and Touch 10.

Detail:  For larger, deeper rooms with up to 14 people ● Separate Codec Plus and quad camera ● Integrated speakers and microphones ● RoomOS, Touch 10 controller

Đánh giá Cisco Webex Room Kit Plus (CS-KITPLUS-K9)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cisco Webex Room Kit Plus (CS-KITPLUS-K9)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào