CISCO2901-V/K9 Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK, FL-CUBE10

Thiết bị định tuyến Router Cisco CISCO2901-V/K9 Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK, FL-CUBE10
✓ Mã sản phẩm: CISCO2901-V/K9