CISCO2951-DC/K9 Cisco 2951 Integrated Services Router

Thiết bị định tuyến Router Cisco CISCO2951-DC/K9 Cisco 2951 w/3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 2 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, DC Power Supply
✓ Mã sản phẩm: CISCO2951-DC/K9