Embedded Ceiling Mount Bracket PANASONIC WV-Q169A

– PANASONIC WV-Q169A is exclusively designed to mount a color CCTV camera or a network camera.

– This bracket is an embedded type to reduce the exposed portion of the camera body.

Đánh giá Embedded Ceiling Mount Bracket PANASONIC WV-Q169A

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Embedded Ceiling Mount Bracket PANASONIC WV-Q169A
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào