EX9204-BASE3A-AC-T Switch Juniper Base EX9204 4 Slot Chassis

Switch Juniper EX9204-BASE3A-AC-T Base EX9204 TAA 4 Slot Chassis, 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 1x Routing Engine, 1x Switch Fabric-2 module, 2x 2,520 W AC PSUs chính hãng giá tốt Switch Juniper EX9200 Datasheet
✓ Mã sản phẩm: EX9204-BASE3A-AC-T