EX9204-REDUND-AC Switch Juniper Base EX9204 4 Slot Chassis

Switch Juniper EX9204-REDUND-AC Base EX9204 4 Slot Chassis, 4-slot chassis with passive midplane, 1x fan tray, 2x REs, 2x Switch Fabric modules, 4x 2,520 W AC PSUs chính hãng giá tốt Switch Juniper EX9200 Datasheet
✓ Mã sản phẩm: EX9204-REDUND-AC