Firewall Sonicwall 02-SSC-6847

Tường lửa Sonicwall TZ270 (02-SSC-6847) là một trong những tường lửa SMB tốt nhất cung cấp hiệu suất vượt trội với giao diện quản lý đơn giản với license secure upgrade plus – essential edition với thời hạn 3 năm.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-6847