FireWall SonicWall TZ400W 01-SSC-0214 Wireless Appliance

Firewall Sonicwall 01-SSC-0214 TZ400W Wireless là thiết bị bảo mật với bộ tính năng bảo mật, định tuyến kèm tính năng phát WiFi chuẩn 802.11AC tạo ra một giải pháp mạng linh hoạt cho các hệ thống mạng SMB. Sonicwall 01-SSC-0214 có thông lượng 1.3 Gbps, hỗ trợ 150,000 phiên kết nối đồng thời

✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0214