FortiSwitch 3032E (FS-3032E)

Model: FortiSwitch 3032E (FS-3032E)

Detail: FS-3032E: FortiSwitch 3032E Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 32 x 100 GE QSFP28, Dual AC power supplies

Đánh giá FortiSwitch 3032E (FS-3032E)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá FortiSwitch 3032E (FS-3032E)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào