FPR1120-BUN Tường lửa Firewall Cisco Firepower 1000 Series

Tường lửa Firewall Cisco FPR1120-BUN Firepower 1120 Master Bundle 1.5 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 8 x RJ45, 4 x SFP, 1 MGMT, 1 x 200 GB Storage

Mã sản phẩm: FPR1120-BUN

Đánh giá FPR1120-BUN Tường lửa Firewall Cisco Firepower 1000 Series

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá FPR1120-BUN Tường lửa Firewall Cisco Firepower 1000 Series
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào