FPR2130-BUN Cisco Firepower 2130 Master Bundle

Tường lửa Firewall Cisco FPR2130-BUN Firepower 2130 Master Bundle 10 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 12 x RJ45, 4 x SFP, 10G SFP+, 1/10G FTW, 1 MGMT, 1 x 100 GB Storage

Mã sản phẩm: FPR2130-BUN

Đánh giá FPR2130-BUN Cisco Firepower 2130 Master Bundle

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá FPR2130-BUN Cisco Firepower 2130 Master Bundle
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào