FPR2140-NGFW-K9 Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR2140-NGFW-K9 Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1U with 9 Gbps NGFW, 12 x RJ45, 4 x SFP+, 1 network module bay.

Mã sản phẩm: FPR2140-NGFW-K9