FPR2K-NM-6X10SR-F= Cisco Firepower 6 Port 10G SR FTW Network Module

Card mạng cho Firewall Cisco FPR2K-NM-6X10SR-F= Cisco Firepower 6 Port 10G SR FTW Network Module for Firepower 2130 and Firepower 2140

Mã sản phẩm: FPR2K-NM-6X10SR-F=

Đánh giá FPR2K-NM-6X10SR-F= Cisco Firepower 6 Port 10G SR FTW Network Module

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá FPR2K-NM-6X10SR-F= Cisco Firepower 6 Port 10G SR FTW Network Module
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào