FPR4120-NGIPS-K9 Cisco Firepower 4120 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays

Cisco FPR4120-NGIPS-K9, được thiết kế cho các văn phòng chi nhánh hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa, là một trong những tường lửa loạt thế hệ tiếp theo của Cisco Firepower FPR-X với các dịch vụ Firepower

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR4120-NGIPS-K9 Cisco Firepower 4120 NGIPS Appliance, 1U, 2 x Network Module Bays chính hãng.

Mã sản phẩm: FPR4120-NGIPS-K9